Einstein se solo avesse saputo avrebbe fatto l’orologiaio tesina maturita&#8…