“Il Piacere” di Gabriele D’Annunzio – di Judith Pallingaya…