NOMI DELLA III DECLINAZIONE – lessico greco

NOMI III DECLINAZIONE
TRADUZIONE
γυνή, γυναικός, ἡ
θρίξ, τρικός, ἡ
κλίμαξ, κλίματος, ἡ
σάρξ, σαρκός, ἡ
φάλαγξ, φάλαγγος, ἡ
φλέψ, φλεβός, ἡ
ὤψ, ὡπός, ἡ
ἄναξ, ἄνακτος, ὁ
Ἑλλάς, Ἑλλάδος, ἡ
ἐλπίς, ἑλπίδος, ἡ
νύξ, νυκτός, ἡ
παῖς, παιδός, ὁ, ἡ
πούς, ποδός, ὁ
χάρις, χάριτος, ἡ
ὄρνις, ὀρνίθος, ὁ
αἷμα, αἶματος, τό
γάλα, γάλακτος, τό
γράμμα, γράμματος, τό
δέρμα, δέρματος, τό
δόρυ, δόρατος, τό
δρᾶμα, δράματος, τό
δῶμα, δόματος, τό
κτῆμα, κτήματος, τό
μάθημα, μαθήματος, τό
ὄνομα, ὀνόματος, τό
οὖς, ὠτός, τό
ποίημα, ποιήματος, τό
πράγμα, πράγματος, τό
σῶμα, σώματος, τό
φῶς, φωτός, τό
χρῶμα, χρώματος, τό
λέων, λεόντος, ὁ
ὀδούς, ὀδόντος, ὁ
ἄλγος, τό
ἄνθος, τό
γένος, τό
ἔθνος, τό
εἶδος, τό
κράτος, τό
ὄρος, τό
ὅρος, τό
πάθος, τό
ἅλς, ἁλός, ὁ
ἀνέρ, ἀνδρός, ὁ
ἧπαρ, ἥπατος, τό
θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ
μήτηρ, μητρός, ἡ
ὄναρ, ὀνειρατος, τό
πατήρ, πατρός, ὁ
πῦρ, πυρός, τό
σωτήρ, σωτῆρος, ὁ
χείρ, χειρός, ἡ
ἀγών, ἀγῶνος, ὁ
ἄρχων, ἄρχοντος, ὁ
ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ
λιμήν, λιμένος, ὁ
ῥις, ῥινός, ἡ
χειμών, χειμῶνος, ὁ
αἵρεσις, αἱρέσεως, ἡ
μίμεσις, μιμέσεως, ἡ
πόλις, πόλεως, ἡ
φύσις, φύσεως, ἡ
ὕβρις, ὕβρεως, ἡ
δύςαμις, δυνάμεως, ἡ
ἄστυ, ἄστεως, τό
ἰχθύς, ἰχθύος, ὁ
μῦς, μυός, ὁ
βασιλέυς, βασιλέως, ὁ
Ζεύς, Διός, ὁ
ναῦς, νεώς, ἡ
γραφεύς, γραφέως, ὁ
ἱερεύς, ἱερέως, ὁ
ἰππεύς, ἰππέως, ὁ
γονεύς, γονέως, ὁ
γλυκύς, γλυκεῖα, γλυκύ
Donna, moglie
Capello
Scala
Carne
Falange
Vena
Occhio
Re
Grecia
Speranza
Notte
Ragazzo, figlio
Piede
Grazia, favore
Uccello
Sangue
Latte
Lettera
Pelle
Asta, lancia, nave
Dramma, azione
Casa
Possesso, bene
Materia, studio
Nome
Orecchio
Poema
Cosa, affare
Corpo
Luce
Colore
Leone
Dente
Dolore
Fiore
Stirpe, specie, genere
Etnia, popolo
Aspetto
Forza
Monte
Passione
Sale, mare
Uomo
Fegato
Figlia
Madre
Sogno
Padre
Fuoco
Salvatore
Mano
Lotta, gara
Arconte, comandante
Condottiero
Porto
Naso
Inverno, tempesta
Scelta
Imitazione
Città
Natura
Violenza, presunzione, prepotenza
Forza, potenza, esercito
Città, fortino
Pesce
Topo
Re
Zeus
Nave
Pittore, scrittore
Sacerdote
Cavaliere
Genitore
Dolce (aggettivo)