VERBI GRECI – lessico fondamentale

VERBI
TRADUZIONE
à¡¼â€žàŽ³àâ€°
àŽ²àŽ¬àŽ»àŽ»àâ€°
àŽ³ààŽ¬àâ€ àâ€°
ࡼ”àâ€¡àâ€°
àŽ»àŽ±àŽ¼àŽ²àŽ¬àŽ½àâ€°
àŽ»àŽ­àŽ³àâ€°
àâ€ àŽµààŽ³àâ€°
àâ€ àŽ­ààâ€°
àŽ²àŽ¿ààŽ»àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ³àŽ¯àŽ³àŽ½àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ´ààŽ½àŽ±àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ¼àŽ­àŽ»àŽ»àâ€°
àŽ¸àŽ­àŽ»àâ€°
ࡽààŽ¬àâ€°
à¡¼â€¢ààâ€¡àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ¼àŽ¬àâ€¡àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ±àŽ³àŽ³àŽ­àŽ»àŽ»àâ€°
àŽ²àŽ±àŽ¯àŽ½àâ€°
àŽ³àŽ¯àŽ³àŽ½àâ€°àÆ’àŽºàâ€°
àŽ´àŽ¹àŽ´àŽ¬àÆ’àŽºàâ€°
àŽºàààâ‚¬àâ€žàâ€°
àŽ»àŽ¬àŽ¼àâ‚¬àâ€°
àŽ¿à¡¼°àŽºàŽ¯àŽ¶àâ€°
àŽ£à¡¿´àŽ¶àŽ¿
àâ€žàŽµàŽ¯àŽ½àâ€°
àâ€ àŽ±àŽ¯àŽ½àâ€°
àâ€ àŽ±àŽ¯àŽ½àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àâ‚¬àŽµàŽ¯àŽ¸àŽ¿
àâ‚¬àŽµàŽ¯àŽ¸àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
à¡¾â€žàŽ´àâ€°
àâ€¡ààŽ¬àâ€°
àâ€žàŽ¹àŽ¼àŽ¬àâ€°
àâ‚¬àŽ¹àŽ¿àŽ­àâ€°
àŽ´àŽ¿àâ€¦àŽ»àÅ’àâ€°
àâ€žàŽ¯àŽ¸àŽ·àŽ¼àŽ¹
àŽ´àŽ¯àŽ´àâ€°àŽ¼àŽ¹
ࡼµàÆ’àâ€žàŽ·àŽ¼àŽ¹
ࡼµàŽ·àŽ¼àŽ¹
àŽ½àŽµàâ€°àâ€žàŽµààŽ¯àŽ¶àâ€°
ࡼ•àâ‚¬àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽµààŽ³àŽ¬àŽ¶àŽ¿àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ¸àŽ½à¡¿â€žàÆ’àŽºàâ€°
àŽ½àŽ¿àŽ¼àŽ¯àŽ¶àâ€°
àŽµà¡¼°àŽ¼àŽ¹
àŽµà¡¼¶àŽ¼àŽ¹
àâ€ àŽ·àŽ¼àŽ¯
àŽºàŽµà¡¿â€“àŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽºàŽ¬àŽ¸àŽµàŽ¼àŽ±àŽ¹
àŽ¸ààâ€°
àŽ´àŽ­àâ€°
àŽ´àŽµàŽ¯àŽºàŽ½àâ€¦àŽ¼àŽ¹
àŽºàŽ±àŽ¯àâ€°
àŽºàŽ»àŽ±àŽ¯àâ€°
àâ‚¬àŽ»àŽ­àâ€°
àâ‚¬àŽ½àŽ­àâ€°
àŽ¸àŽ­àâ€°
àŽ½àŽ­àâ€°
ààŽ­àâ€°
àŽ±à¡¼±ààŽ­àâ€°
ࡼàÆ’àŽ¸àŽ¯àâ€°
àâ€žààŽ­àâ€¡àâ€°
àâ€žààŽ­àâ€ àâ€°
àâ€žààŽ­àâ‚¬àŽ¿
àâ‚¬àŽ¬àÆ’àâ€¡àâ€°
àŽ²àŽ»àÅ½àÆ’àŽºàâ€°
àâ‚¬àŽ¯àâ‚¬àâ€žàâ€°
àŽ»àŽµàŽ¯àâ‚¬àâ€°
Condurre
Gettare
Scrivere
Avere
Prendere
Dire
Fuggire
Portare
Volere
Essere, diventare
potere
Essere in procinto di
Volere
Vedere
Andare
Combattere
Annunciare
Andare
Imparare, conoscere
Insegnare
Nascondere
Risplendere
Fondare, abitare
Salvare
Tendere
Mostrare
Apparire
Persuadere
Ubbidire
Cantare
Usare (+ dativo)
Onorare
Fare, creare
Rendere schiavo
Collocare
Dare
Stare
Mandare
Rivoluzionare (senso negativo)
Seguire
Lavorare
Morire, essere ucciso
Pensare, ritenere
Essere
Andare
Dire
Giacere
Giacere
Sacrificare
Dovere, essere necessario
Mostrare, indicare
Bruciare
Piangere
Navigare
Spiare
Correre
Nuotare
Scorrere
Scegliere
Mangiare
Correre
Nutrire
Volgere
Soffrire
Onorare
Cadere
Lasciare

Un pensiero su “VERBI GRECI – lessico fondamentale

  • 29 Maggio 2015 in 21:22
    Permalink

    Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

I commenti sono chiusi.