TANTO GENTILE E TANTO ONESTA PARE – testo, parafrasi, analisi