Diario clandestino

Diario clandestino di Giovanni Guareschi